Biljartclub Thuvine | Duiven

Biljartclub Thuvine is opgericht op 21 september 1989 en speelde vanaf de oprichting in het bejaardencentrum Thuvine.

De vereniging had daar de beschikking over 1 biljart en startte met een ledenaantal van 14.

De contributie bedroeg in de eerste jaren 1 gulden voor bejaarden woonachtig in het bejaardencentrum Thuvine, voor de overige leden bedroeg dit 4 gulden.

Mede dankzij een gift uit het Leefbaarheidsfonds van Woonstichting Rijn en Ijssel en een donatie van woonwarenhuis Ikea kon er in 1998 een tweede biljart worden aangeschaft.

Met deze uitbreiding kon het ledenaantal door groeien naar 27 leden in 2000. Op 23 maart 2000 zijn bij notariële akte de statuten van Biljartclub Thuvine vastgelegd en daarna ook ingeschreven in het verenigingen register bij de KvK.

 

Uit de oude doos...