Contributie 2024

In de laatstgehouden vergadering heeft het bestuur zich gebogen over de begroting voor het komende jaar. Gelet op......

In het weekend van 11 en 12 november jongstleden werden er in Etten bij Camping en Recreatie Slootermeer......

Ook dit jaar hebben wij als biljartclub weer meegedaan aan de Rabo ClubSupport actie.Deze actie heeft de club......

Zaterdag 7 oktober zijn we met een groep van 8 man weer aan het Rijnjutten geslagen.Ditmaal was ons......

Evenals voorgaande jaren doet onze biljartclub ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. In de......

Tijdens de districtsvergadering van de RBC Doetinchem e.o. op 4 september is team 3 van Thuvine nog maar......