Rabo Clubsupport Actie 2023

Evenals voorgaande jaren doet onze biljartclub ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. In de afgelopen jaren heeft deze actie gemiddeld ongeveer ruim € 600,– opgebracht voor onze clubkas. Die opbrengst is daarmee meer dan de moeite waard om ook nu weer op al onze leden een beroep te doen om een steentje bij te dragen aan een zo hoog mogelijke opbrengst.

Dat geldt voor zowel clubleden die een Rabobankrekening hebben en lid zijn van de Rabobank als voor leden die geen Rabobankrekening hebben.

Hierna een toelichting wat jij kunt doen.

Als je een Rabobankrekening hebt, is het van belang om ook lid te zijn van de Rabobank. Uitsluitend leden mogen nl. stemmen voor de Rabo Clubsupport actie. Heb je wel een Rabobankrekening, maar ben je nog geen lid, meld je dan aan als lid. Dat kan via Rabo App of Rabo Online Bankieren; het is gratis en vergt nauwelijks tijd. In het geval er bij een Rabobankrekening sprake is van een tenaamstelling “en/of”, is het mogelijk dat beide rekeninghouders lid zijn. Dus check dit even (bijv. via de RaboApp onder “Service”, “Zelf regelen”, “Lidmaatschap”) en maak zo nodig de partner Rabolid.

Stemmen kan van 4 t/m 26 september via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren via de hiervoor genoemde stappen “Service”, “Zelf regelen”, “Lidmaatschap”.

Elk lid brengt 3 stemmen uit op 3 verschillende deelnemende clubs.

Wij vragen je vanzelfsprekend om je eerste stem uit te brengen op onze biljartclub.

Na contact te hebben gehad met de Jeu des Boulesvereniging C’est Dubo en Bridge Club Duiven bevelen wij jou aan om jouw overige 2 stemmen uit te brengen op deze 2 clubs. Op hun beurt bevelen zij hun leden aan om een stem uit brengen op onze biljartclub.

Tot slot roepen wij je op, ongeacht of je nu wel of geen Rabobankrekening hebt en/of lid bent van de Rabobank, om bij familie, vrienden kennissen, buren etc. uit te dragen en te bepleiten om 1 van de beschikbare 3 stemmen bij de Rabo Clubsupport actie uit te brengen op biljartclub Thuvine.