Henk Hekkelman

Zomerrooster 2024

Evenals voorgaande jaren kent De WijKern in de zomermaanden juli en augustus aangepaste openingstijden. In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de mogelijkheden om te biljarten verruimd. Alleen op donderdagen is De WijKern gesloten en is het niet mogelijk om…

A.L.V 2024

3 mei 2024 was het weer tijd voor de Algemene Leden Vergadering. De leden waren zoals voorgaande jaren weer ruimschoots vertegenwoordigd. In het onlangs naar u toegezonden conceptverslag kunt u nog eens uitvoerig terug lezen wat er besproken en besloten…

Aad Zuijderwijk wint PK.

Op 22 april 2024 zijn de onderlinge toernooien van onze club voor het seizoen 2023-2024 afgesloten. Er was wederom ruimschoots belangstelling onder de leden om deze middag bij te wonen. Onze voorzitter Henk heeft alle organisatoren bedankt voor hun inzet…

Hulp gevraagd!

Het bestuur is opzoek naar leden die een voortrekkersrol op zich willen nemen bij de organisatie van activiteiten zoals o.a. het Rijnjutten, BBQ of spelletjesavond aan het einde van het jaar. Aanmelden kan bij één van de bestuursleden. Huishoudelijk regelement.…

Nieuwe wedstrijd shirts

Met ingang van dit nieuwe seizoen spelen onze teams in de competitie van de KNBB in nieuwe shirts.Deze shirts zijn gesponsord door de Jumbo Duiven. Op onze laatste clubavond van 2023 waren bedrijfsleider Sjoerd Beke en assistent bedrijfsleider Sam Goris…

Laatste Clubavond 2023

29 december was de laatste vrijdag van het jaar en tevens ook de laatste clubavond van 2023.Onder het genot van een hapje en drankje hebben we even teruggeblikt op het afgelopen jaar. Tussen de hapjes en het terugblikken door hebben…

Contributie 2024

In de laatstgehouden vergadering heeft het bestuur zich gebogen over de begroting voor het komende jaar. Gelet op de goede financiële positie van de club heeft het bestuur besloten om de verenigingscontributie voor het jaar 2024 te handhaven op € 60,–. In…

Fred Vriesema in de prijzen!

In het weekend van 11 en 12 november jongstleden werden er in Etten bij Camping en Recreatie Slootermeer de districtsfinale Driebanden tweede klasse gespeeld. Hier deden 6 biljartes van diverse verenigingen mee waaronder Thuvine lid Fred Vriesema. In het weekend…

Rabo ClubSupport 2023

Ook dit jaar hebben wij als biljartclub weer meegedaan aan de Rabo ClubSupport actie.Deze actie heeft de club € 481,04 opgebracht. Een dank voor diegene die op ons gestemd heeft.

Rijnjutten 7 -10-2023

Zaterdag 7 oktober zijn we met een groep van 8 man weer aan het Rijnjutten geslagen.Ditmaal was ons een ander tracé toegewezen. Nadat we ons hadden verzameld bij de WijKern gingen we richting Loo waar we bij de boerderij van…