Henk Hekkelman

Contributie 2024

In de laatstgehouden vergadering heeft het bestuur zich gebogen over de begroting voor het komende jaar. Gelet op de goede financiële positie van de club heeft het bestuur besloten om de verenigingscontributie voor het jaar 2024 te handhaven op € 60,–. In…

Fred Vriesema in de prijzen!

In het weekend van 11 en 12 november jongstleden werden er in Etten bij Camping en Recreatie Slootermeer de districtsfinale Driebanden tweede klasse gespeeld. Hier deden 6 biljartes van diverse verenigingen mee waaronder Thuvine lid Fred Vriesema. In het weekend…

Rabo ClubSupport 2023

Ook dit jaar hebben wij als biljartclub weer meegedaan aan de Rabo ClubSupport actie.Deze actie heeft de club € 481,04 opgebracht. Een dank voor diegene die op ons gestemd heeft.

Rijnjutten 7 -10-2023

Zaterdag 7 oktober zijn we met een groep van 8 man weer aan het Rijnjutten geslagen.Ditmaal was ons een ander tracé toegewezen. Nadat we ons hadden verzameld bij de WijKern gingen we richting Loo waar we bij de boerderij van…

Rabo Clubsupport Actie 2023

Evenals voorgaande jaren doet onze biljartclub ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. In de afgelopen jaren heeft deze actie gemiddeld ongeveer ruim € 600,– opgebracht voor onze clubkas. Die opbrengst is daarmee meer dan de moeite…

Driebanders nogmaals in de bloemen.

Tijdens de districtsvergadering van de RBC Doetinchem e.o. op 4 september is team 3 van Thuvine nog maar weer eens in het zonnetje gezet omdat ze Nederlands kampioen zijn geworden. De bloemen werden uitgereikt door voorzitter Ben Straatsma van RBC…

Jeu de Boules + BBQ

Op de nationale feestdag van Frankrijk, 14 juli, was het op sportterrein Horsterpark een drukte van jewelste met biljarters. Biljarters die eens wat anders deden met drie ballen. Op de prachtige accommodatie van boules vereniging C’est Bon zijn zo’n 25…

Onderhoud biljarts

Na een week afwezigheid, zijn de biljarts op maandag 10 juli weer opgebouwd met nieuwe lakens, geheel vernieuwde banden en glad gelakte bovenzijden. Al direct na het gereedkomen is er weer volop gebruik gemaakt van de biljartmogelijkheden. Voorzitter Henk heeft…

Kampioen driebanden

Op 27 juni is het kampioenschap van Nederland bij het dagbiljarten driebanden voor recreanten gehouden. In het Nieuwegeinse sportcomplex Merwestein streden vier teams om de nationale titel, waaronder team 3 van onze club. De teamspelers Ron van Hummel, Harrie Mom, Jan…

ALV + nieuw bestuur

Op 28 april is de algemene ledenvergadering gehouden. Er was sprake van een hoge Maar liefst 43 van 50 leden waren aanwezig. De 3 biljarts worden binnenkort grondig onder handen genomen. Er komen allemaal nieuwe rubbers en de profiellatten waarop…