Zomerrooster 2024

Evenals voorgaande jaren kent De WijKern in de zomermaanden juli en augustus aangepaste openingstijden.

In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de mogelijkheden om te biljarten verruimd. Alleen op donderdagen is De WijKern gesloten en is het niet mogelijk om te biljarten. Op alle andere doordeweekse dagen zijn er mogelijkheden om te biljarten. Het bestuur roept alle leden op om van de geboden mogelijkheden gebruik te maken.