ALV + nieuw bestuur

Op 28 april is de algemene ledenvergadering gehouden. Er was sprake van een hoge
Maar liefst 43 van 50 leden waren aanwezig. De 3 biljarts worden binnenkort grondig onder handen genomen. Er komen allemaal nieuwe rubbers en de profiellatten waarop ze verlijmd zijn. De lakens worden vervangen en de bovenzijde van de biljarts worden geschuurd en opnieuw gelakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden plaatsvinden in de laatste week van juni of in de eerste week van juli.

Met ingang van het nieuwe seizoen is het bedoeling dat op de competitiespeeldagen niet beide teams tegelijk thuis spelen waardoor het mogelijk wordt om op twee biljarts vrij te kunnen biljarten. Voorwaarde is uiteraard wel dat nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de wedstrijdbiljarters.

De leden hebben aangegeven dat er draagvlak is voor de organisatie van een ledenactiviteit met eigen bijdrage in de vorm van barbecue voorafgegaan door een partijtje jeu de boules bij de Duivense boulesvereniging C‘est Bon. Ingestemd werd met de jaarrekening 2022 en de begroting/contributie 2023.

Afscheid Fred

Ingestemd werd met de jaarrekening 2022 en de begroting/contributie 2023. In de vergadering is afscheid genomen van Fred Vriesema als voorzitter van de club. Henk Hekkelman heeft stilgestaan bij de ruim 10 jaar waarin Fred voorzitter is geweest en grote dank uitgesproken voor hetgeen Fred voor de club heeft betekend. Fred op zijn beurt heeft de leden bedankt voor hun steun en het in hem gestelde vertrouwen.
Op voorstel van het bestuur is Fred door de ledenvergadering benoemd tot erelid.

Nieuw bestuur

De leden hebben akkoord gegeven aan het voorstel tot uitbreiding van het bestuur naar 5 personen. Het bestuur bestaat nu uit Henk Hekkelman (voorzitter), Theo van Huët (penningmeester), Willem Pardijs (secretaris), Piet Arends (algemeen) en Aad Zuijderwijk (algemeen).