Contributie 2024

In de laatstgehouden vergadering heeft het bestuur zich gebogen over de begroting voor het komende jaar. Gelet op de goede financiële positie van de club heeft het bestuur besloten om de verenigingscontributie voor het jaar 2024 te handhaven op € 60,–.

In de loop van januari 2024 zal onze penningmeester jullie een bericht sturen met het verzoek om de contributie voor het jaar 2024 te betalen.

Het bestuur van BC Thuvine.