Jeu de Boules + BBQ

Op de nationale feestdag van Frankrijk, 14 juli, was het op sportterrein Horsterpark een drukte van jewelste met biljarters. Biljarters die eens wat anders deden met drie ballen.

Op de prachtige accommodatie van boules vereniging C’est Bon zijn zo’n 25 leden van onze biljartclub de onderlinge strijd aangegaan bij enkele partijtjes jeu de boules. Daarbij werden ze bijgestaan door ervaren boulers van C’est Bon en achter de bar zorgden andere vrijwilligers van de boules vereniging ervoor dat we voldoende vochtgehalte behielden onder een meestal schijnend zonnetje. Op deze plek nogmaals: hartelijke dank voor de mensen van de boules vereniging voor hun inzet en ondersteuning!

Voor velen van onze biljartclub was het min of meer een eerste kennismaking met de boules sport. Hoe zorg je ervoor dat een zware metalen bal zo dicht mogelijk terechtkomt bij het kleine balletje (het but) dat op een afstand ligt van minimaal 6 meter. Dat lijkt makkelijk, maar is zeker niet zo eenvoudig als het lijkt. Alle deelnemers hebben met sportief fanatisme gestreden om de titel van boules kampioen van biljartclub Thuvine. Soms moest het meetlint er aan te pas komen om op de millimeter nauwkeurig vast te stellen wiens bal het dichtste bij het but lag.
Na twee gespeelde rondes werden de punten geteld en werd Co Hasselaar tot winnaar uitgeroepen. Co is daarmee de boules kampioen 2023 van onze club. Proficiat Co!

Na afloop van de boules wedstrijden hebben we op het terras, onder het genot van een drankje, genoten van een zeer goed verzorgde barbecue. André en Theo dank voor het organiseren van deze zeer geslaagde middag.

De alom positieve reacties op deze middag maakt het aannemelijker dat er een volgend jaar wederom een dergelijke seizoenafsluiting komt.