Onderhoud biljarts

Na een week afwezigheid, zijn de biljarts op maandag 10 juli weer opgebouwd met nieuwe lakens, geheel vernieuwde banden en glad gelakte bovenzijden. Al direct na het gereedkomen is er weer volop gebruik gemaakt van de biljartmogelijkheden. Voorzitter Henk heeft daarbij de eerste carambole proberen te maken.

De opvattingen van de biljarters over het vernieuwde materiaal zijn alom positief met daarbij ook de opmerking dat het wel even wennen is en wordt om het juiste gevoel te krijgen over hoe bijv. een bal terugkomt van de band.

De komende periode is er echter op de maandag- en woensdagmiddag alsmede op de vrijdagse clubavond voldoende gelegenheid om te oefenen op vernieuwde biljarts en te wennen aan het nieuwe materiaal.